Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Shromáždění vlastníků 26.2.2015

26. 2. 2015

Shromáždění se konalo ve čtvrtek 26. 2. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Malkovského 588.

Program:
1. Zahájení, stav prezence, usnášeníschopnost
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Schválení nabídky úvěru Panel+
5. Informace o přípravách na revitalizaci
6. Informace o stavu účtu SVJ, dlužníci, dlužné částky
7. Nabídka FPS na službu „Byty online“
8. Schválení rozúčtování spotřeby tepla podle indikátorů
9. Příprava změny stanov SVJ
10.Závěr

Při zahájení shromáždění byla usnášeníschopnost 84,0 %. Na 3. hlasování přišel p. Poláček, tím se usnášeníschopnost zvýšila na 89,0 %.

Přehled hlasování:
1. Program shromáždění schválen 100% hlasů
2. Ověřovatelka zápisu paní Patricie Janáčková 100% hlasů
3. Úvěr na revitalizaci PANEL+ schválen 100% hlasů
4. Náklady nad rámec projektu schváleno 88,9 % hlasů
5. Hlasování o přístupu do systému Domy online 100% hlasů
6. Rozúčtování tepla podle indikátorů přijato 83,2 % hlasů
7. Přípravu stanov podle NOZ zadat právníkovi 94,4 % hlasů

Celý zápis: pdf.jpg
 

Podklady pro shromáždění:

1) Parametry úvěru Panel+ od Státního fondu rozvoje bydlení pdf.jpg
2) Členění výdajů na revitalizaci pdf.jpg

3) Přehled nákladů na práce související s přípravou revitalizace pdf.jpg

4) Nabídka FPS „Domy online“ - přejít na stránku PREZENTACE

5) Přispůsobení stanov podle NOZ - přejít na stránku ZMĚNA STANOV

6) Kopie pozvánky pdf.jpg