Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Shromáždění vlastníků - pozvánka

24. 8. 2015

Pogram shromáždění:

1) Přivítání, zahájení, usnášeníschopnost

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Schválení účetní uzávěrky + zpráva FPS

4) Schválení změny stanov za přítomnosti notáře (jedná se o aktualizaci stanov podle Nového občanského zákoníku)

5) Volba předsedy společenství (funkce pověřený vlastník přijetím nových stanov zaniká)

6) Návrh a schválení odměny pro výkon funkce předsedy

7) V lednu 2016 nás čeká výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu, bude potřeba vybrat a schválit variantu (radiový odečet, osobní odečet)

8) Revitalizace: vyhodnocení a náklady - informace pro vlastníky

9) Revitalizace: návrh odměny pro členy výběrové komise

10) Stav účtů SVJ - informace pro vlastníky

11) Rozdělení nákladů na správu domu

12) Projednání záloh na služby na rok 2016

13) Využití transparentního účtu u FIO banky pro platby záloh, diskuse, hlasování

14) Závěr

Dokumenty k projednání:
bod 3) Účetní závěrka - vyžaduje se heslo
bod 4) Změna stanov
bod 7) Výměna vodoměrů

J.Hauser, pověřený vlastník