Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Shromáždění vlastníků 16.9.2014

22. 9. 2014

Shromáždění vlastníků bytových jednotek se konalo dne 16.9.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti v suterénu domu Malkovského 588.

Program:
1. Zahájení, stav prezence, usnášeníschopnost
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Účetní uzávěrka za rok 2013
4. Informace o vyúčtování záloh za služby 2013
5. Informace o aktuálním stavu účtu SVJ
6. Informace o dlužnících
7. Informace o přípravách na revitalizaci
8. Informace o revizních kontrolách domu
9. Projednání nabídky na instalaci zábran proti holubům
10. Závěr

Účast na shromáždění byla 76,6 %. Před 4. hlasováním se dostavil p. Poláček, tím se zvýšila účast na 81,5%.

Přehled hlasování:
1. Program shromáždění schválen 100% hlasů.
2. Ověřovatelka zápisu paní Patricie Janáčková byla schválena 100% hlasů.
3. Účetní uzávěrka schválena 100% hlasů. Ztrátu výši 5.085,- Kč zúčtovat proti dlouhodobým zálohám na správu domu (fond oprav).
4. Aktualizace záloh na teplo, vodné-stočné a ohřev vody schválena 100% hlasů.
5. Půjčka paní Šejce na výměnu oken schválena 88% hlasů.
6. Instalace zábran proti holubům neschválena (0% hlasů).

Vlastníci byli upozorněni na revizi plynu a požární revizi, které jsou naplánovány na měsíc listopad.

Celý zápis ve formátu PDF:  pdf.jpg 

Přílohy:
- účetní uzávěrka 2013: rozvaha pdf.jpg , výsledovka pdf.jpg
- harmonogram revitalizace
- Revize, revizní závady
- aktuální výpis z účtu SVJ
- přehled dlužníků a dlužných částek
- souhrnný přehled vyúčtování záloh za rok 2013

Jaroslav Hauser
pověřený vlastník