Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Schůzka vlastníků 13.5.2013

15. 5. 2013

Schůzka byla zahájena v 19:05 hod.

Průběh jednání:


1, 2) Přítomní byli seznámeni s účetní uzávěrkou, kterou vypracovala naše správcovská firma FPS a se stavem financí na účtu k  30.4.2013

3) Dlužníci – seznámení se stavem placení závazků
Dva dlužníci již mají svoje závazky zaplaceny, třetí je před splacením, ale vzniká mu nový dluh na platbách záloh za 2. – 4. měsíc 2013 a čtvrtý splácí pravidelně zálohy i dlouhodobou splátku po 3000,- Kč měsíčně.

4) Stav projektů - nové zvonky a nové schránky

Projekty nebyly zahájeny, bylo domluveno, že budou řešeny v rámci revitalizace. Aby se činnost urychlila, přebere jejich přípravu Výběrová komise.

5) Výběrová komise
Do výběrové komise se přihlásili p. L.Kaucký, P.Zápotočný a Ing. J.Janáček. Komise bude představena na shromáždění a pokud bude schválena, začne pracovat na stávajících projektech. Členové komise budou pomáhat s organizací výběrových řízení, vyhodnocovat a vybírat nabídky k realizaci.

6) Technický stav domu, plán údržby a oprav pro rok 2013, revizních závady
Na schůzce byl prezentován celý dokument, ve zkratce – jedná se o hodnocení stavu domu z pohledu pověřeného vlastníka.  Jako nejvážnější se v současné době jeví závady způsobující zatékání do bytů a následný vznik plísní. Tento dokument by měl být využit při návrhu, na co se zaměřit v rámci revitalizace.

Z revizních závad byly zmíněny následující:
- nutnost instalace hasících přístrojů, nebo vypracovat projekt „Požárně-bezpečnostní řešení stavby“
- označení kabiny výtahu tabulkou „Výtah neslouží k evakuaci osob“
- nálezy revizního technika o vadném hlavním uzávěru plynu se nezakládají na pravdě, ověřeno další prohlídkou

7) Návrh programu shromáždění:
a) FPS – Přednesení účetní uzávěrky 2012, připomínky, hlasování o schválení
b) FPS – Hodnocení roku 2012 z pohledu správní firmy
c) PV – Návrh na revitalizaci domu, rámcová cena 3.000.000,- Kč, diskuze k rozsahu, hlasování. Rámcová cena se odvíjí od podobných již realizovaných projektů v sousedství.
d) PV – Výše platby do fondu oprav s návazností na plán údržby a revitalizaci, diskuze, hlasování. Návrh 30,- Kč/m2 je přítomnými hodnocen jako nejvyšší akceptovatelná hranice.
e) Diskuze, doplnění dalších bodů
f) Závěr
Předpoklad konání shromáždění je 35. týden (2. – 7.9.2013), náhradní termín 46., 47. týden.

8) Diskuze

- p.Bechyňová – má nefunkční uzávěr plynu v bytovém jádru, bude nahlášeno na FPS.
- p. Kaucký – upozornil a doporučil novou nabídku na úklid od p. Šimůnkové, a dal návrh na zrušení nepoužívaných elektroměrů (prádelna, mandl).
- Ověřit stav „patního“ vodoměru.
- p. Hauser - fy RONICA připravuje výměnu vodoměru na studenou vodu na květen/červen. Přesný termín bude vyvěšen u vstupního vchodu. Ve vlastním zájmu je potřeba zkontrolovat si odečtené a podepsané množství spotřebované vody. Při výměnách dochází někdy k chybám, které se nedají zpětně ověřit a reklamace pak nejde uznat.
- FPS nabízí instalaci měřičů tepla, z důvodu malého zájmu nebude na jednání shromáždění tento bod zařazen.

Schůzka byla ukončena ve 20:30 hod.

Písemné podklady z jednání jsou k disposici na webových stránkách SVJ ve složce 2013 (určeno pro vlastníky - heslo)

Jednání vedl a zápis připravil Jaroslav Hauser, pověřený vlastník Malkovského 588