Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zápis ze shromáždění vlastníků z 3.07.2012

Program:
1. Zahájení
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011
3. Plánované investice do objektu
4. Financování investic
5. Různé

Usnášení schopnost: 77,65%

Hlasování:

Výsledek hospodaření ztrátu ve výši 7.252,40 Kč (poplatky bance) zaúčtovat oproti fondu oprav.
100% pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Návrh byl schválen.

Odsouhlasení výměny vnitřního portálu, oprav schránek a zvonků.
77,65% pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Návrh byl schválen.
Financování výměny vnitřního portálu bude vlastními prostředky z FO.

Dále se hlasovalo o novém nájezdu pro kočárky od garáží.
77,65% pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Návrh byl schválen.

Navýšení FO na částku 17,- Kč za m2 a to s platností od 1.srpna 2012.
100% bylo pro, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Návrh byl schválen.

Dále se v tomto bodě se diskutovalo o opravách, výmalbě spol. prostor, úklidu sklepů a o zatékání mezi panely u bytu společnosti Katrin.

Celý zápis:

SVJ588 Shromáždění 2012-07-03 zápis.pdf