Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zápis ze shromáždění vlastníků z 19.12.2012

Program:
1. Zahájení
2. Odstoupení společnosti CPI BYTY, a.s. z funkce pověřeného vlastníka společenství
3. Volba stautárního orgánu společenství
4. Závěr

Usnášeníschopnost:
Při zahájení shromáždění bylo z celkového počtu  14664 spoluvlastnických podílů přítomno 11954 vlastnických podílů tj. 81,50%. Shromáždění je usnášeníschopné.

1. Zahájení:
Pan Ing. Petr Eichler zahájil shromáždění a seznámil spoluvlastníky
s účastí na shromáždění a s jeho programem.

2. Pan Ing. Petr Eichler předložil shromážděn písemně odstoupení
společnosti CPI BYTY, a.s. z funkce pověřeného vlastníka společenství dle článku VI, odstavce 8 stanov společenství. 

3. Volba statutárního orgánu společenství:
Shromážděním hlasovalo o návrhu, aby novým pověřeným vlastníkem byl Hauser Jaroslav, Malkovského 588 , Praha 18, 199 00, Letňany, s účinností od 20.12.2012.

Výsledek hlasování: Pro: 100%, proti 0%, zdrželo se 0%, tj. pro 81,50 % hlasů všech členů společenství, návrh byl přijatý.

4.Závěr

V Praze dne 19.12.2012

Zapsal: Marek Dvořák

Zápis ověřil: ing. Petr Eichler