Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

EVYT s.r.o. - Smlouva na servis výtahu

26. 4. 2013

S firmou EVYT máme uzavřenu Smlouvu o dílo č. 219/08

Předmětem této smlouvy je provádění servisu výtahu ve správě objednatele v souladu s platnými normami a předpisy pro vyhrazená zdvihací zařízení. Seznam výtahů v servisu uvádí příloha čl.2 této smlouvy.

Rozsah servisu:
Pravidelné odborné prohlídky – revize (1x za tři měsíce)
Revizní odborné zkoušky –  (1x za tři roky), nespadá do paušální ceny oprav a fakturuje se 1x za tři roky po dohodě s objednatelem.
Opravy
Mazání
Provozní prohlídky – v mezidobí revizí (1x za 14 dnů, funkce výtahového technika)
Vyprošťovací služba
Pohotovostní opravy

EVYT Příloha smlouvy o dílo č. 1 Rozsah prací zahrnutých v paušální ceně.pdf

Vyprošťovací a pohotovostní služba        tel.  724 753 434
Pracovník zhotovitele se dostaví do 1hod. od nahlášení a provede odborné vyproštění osob z klece s následnou opravou výtahového zařízení.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  od  1.9.2008 s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

Kontaktní údaje:

724 753 434
vyproštovací a pohotovostní služba
nonstop hlášení oprav
kontaktní email:  info@evyt.cz

Evyt s.r.o.
Klouzková 74
104 00 Praha 10

Provozovna:
Malkovského 591
199 00 Praha 18 - Letňany