Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

AviaEnergo - Dodávky tepelné energie

25. 10. 2013

Smlouva o dodávce tepelné energie je společná pro domy č. 588, 589 a 590


Odběratel: SVJ 588, 589 a 590 zastoupené pověřeným vlastníkem JUDr. Leonou Jacháčkovou
Dodavatel: společnost AVIA a.s., Brian Wilson místopředseda představenstva

Předmět smlouvy:
Závazek dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do odběrního místa.

Vytápění: horkou vodou, max. 90°C, tlak max. 5 bar
Ohřev vody: 45 - 60°C na výstupu z předávací stanice

Platba odebírané energie se provádí formou měsíčních záloh. Cena a rozdělení nákladů je uvedna v "Cenové doložce" odsouhlasené oběma stranami. Změna ceny tepelné energie se provádí na základě "Cenového ujednání" zpravidla 1x zarok. Vyúčtování za kalendářní rok bude prováděno k 31.1. následujícího roku.


Platnost: od 1.4.2004 na dobu neurčitou
Výpovědní doba 3 měsíce od 1. dne následujícího měsíce od doručení výpovědi

Kontaktní údaje:
Avia Energo, s.r.o., Beranových 140, 199 03 Praha 9
hlášení závad, energetika,  p. Coufal, 739 246 184739 246 636
ekonom Alena Pospíšilová, 739 246 628739 246 628, alena.pospisilova@aviaas.com