Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Revitalizace - shrnutí

5. 1. 2016

O revitalizaci domu jsme se začali přemýšlet v roce 2013. V tu dobu jsme však na účtu neměli dostatek finančních prostředků, a tak nezbylo než navýšit platby do fondu oprav. Na shromáždění v září 2013 bylo navrženo zvýšení záloh ze 17,- Kč/m2 na 25,- Kč. To, že vlastníci toto navýšení schválili, nám dalo signál, že o revitalizaci mají zájem.

Zároveň byla ustavena "Výběrová komise", která pomohala vybrat finální řešení a stavební firmu. Došlo tím k zapojení více vlastníků do přípravy revitalizace a zprůhlednění výběrového řízení.

Po roce šetření jsme měli k disposici dost prostředků, abychom mohli oslovit projekční kancelář a nechat si vypracovat projekt a také na částečné krytí stavebních nákladů revitalizace.

K vlastnímu rozhodnutí o revitalizace došlo na shromáždění vlastníků 12.2.2014. Posouzení stavu domu, rozsahu revitalizace a termovizní měření připravila firma ENEPROTECH zastoupená p. Hlaváčem. Vlastníci zvolili variantu zateplení domu včetně štítové stěny nástaveb a rekonstrukci výtahu v částce 4,5 mil. Kč. Finanční prostředky na revitalizaci jsme získali formou nízkoúročené půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Přípravu podkladů, žádost o půjčku PANEL+ a jednání na SFRB měl na starosti opět p. Hlaváč.

Ve výběrovém řízení, které probíhalo ve 2 kolech jsme vybrali pro stavební část firmu JUMAR a pro rekonstrukci výtahu firmu EVYT.