Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Shromáždění vlastníků 2016

4. 10. 2016

Program shromáždění:
1) Úvod, přivítání, určení zapisovatele,
2) Usnášeníschopnost
3) Volba ověřovatele zápisu, hlasování
4) Přednesení programu, hlasování
5) Účetní závěrka 2015 (p.Svádová), hlasování
6) Zpráva o hospodaření a činnosti správce (p.Červenka)
7) Aktualizace záloh za služby (p.Svádová), hlasování
8) Informace o stavu účtů (p.Svádová/Hauser)
9) Informace o činnosti SVJ a o dlužnících (Hauser)
10) Diskuze, úkoly na další období, případně hlasování
11) Závěr

Zápis ze shromáždění:  pdf.jpg

Zpráva o hospodaření: pdf.jpg

V diskuzi byly vzneseny následující připomínky:
- olištovat rohy vyzdění u výtahu (omlácené),
- prověřit prostor za výtahem 6.p. (možnost uložení kočárků),
- snížený tlak vody v nástavbách, vyčištění filtru na hl. přívodu vody,
- posouzení stavu + nabídka na rekonstrukci hl. přívodu vody,
- slabá ventilace, nabídka na ventilační turbíny,
- nutnost vyčištění okapů,
- výměna rohožky u dveří ke školce, hlučnost zavírání dveří
- stížnost na blokování výtahu úklidovou službou

jh 10/2016