Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Předpisy záloh na rok 2016

1. 12. 2015

Předpisy záloh na rok 2016 zůstavají přibližně ve stejné výši jako v roce 2015.

Od 1.1.2016 se pro platby zavádí se nové číslo účtu 2500753008 / 2010, účet je vedený u FIO banky.

Zavádí se nová položka Náklady na vlastní správní činnost.

Podle Nového občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 zavádíme novou položku: Náklady na vlastní správní činnost.

Tyto náklady musí být rozúčtovány na jednotku stejným podílem, tzn. není možné tyto náklady rozúčtovat jiným způsobem (spoluvlastnickým, dle osoby aj.), jako tomu bylo doteď při zaúčtování do provozních nákladů.

Náklady na vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména:
a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,
b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z
poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového
vybavení a jeho odpisy,
d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby,
spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a
e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Návrh stanovení výše nákladů na vlastní správní činnost:
Naše náklady za rok 2014 na správní činnost činily částku 17.275,60 Kč (červeně vyznačené z provozních nákladů). Bytových jednotek v domě je 22, proto bych navrhovala nastavit měsíční částku na zálohu 70,- Kč/byt.
Do provozních nákladů teď platíte 2,50 Kč/m2 což je 3.633,- Kč/měsíc a 43.596,- Kč/rok, to je v tomto případě zbytečně moc, proto bych navrhovala snížit zálohu na 1,- Kč, nebo 1,50 Kč/m2 – toto je jen na rozhodnutí shromáždění a domluvě.
Znamená to tedy, že například u bytu 3+1 by se snížily zálohy u provozních nákladů z 181,- Kč na 109,- Kč/měsíc (při záloze 1,50 Kč/měsíc) a na správní činnost by vznikla záloha na 70,- Kč/měsíc. Měsíční platba by se tedy změnila pouze minimálně (cca o 2,50 Kč/měsíc).
Toto bude u bytů rozdílné, protože byty s méně metry čtverečními by platili o něco více než doteď (cca o 50,- Kč/měsíc).

Připraveno a odsouhlaseno na jednání shromáždění vlatníků 1.10.2015